Z kroniky Včelné díl IV – Poloha a vzhled obce

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Poloha a vzhled obce

Obec Včelná, kraj Čes. Budějovice, okres Č. Budějovice vzdálena od Č. B. 6 km, je rozložena po obou stranách silnice směřující z Č. B. do Kaplice. Obklopena je ze dvou stran lesy, ze strany severní jsou pole. Za hranicemi našeho katastru asi 10 m stojí v lese kříž a je na něm napsáno: Na tomto místě, byla dne 20. května 1845 nalezena monstrance a oltářní svátost, která byla 5. května 1845 uloupena v kostele Černošickém. 7 km od Č. B. je vyvýšenina kde se sbíhají hranice obcí Plav, Kam. Újezda, Boršova a po územních úpravách i obce Včelné, proto se tam říká na „Hraničkách”. Asi 90 kroků od silnice na východ stojí kříž o němž píši shora. Podle pověstí dne 20. května 1845 pásl chlapec Václav Kroneisl u lesa nad Včelnou dobytek svému strýci Martinu Kroneislovi, hospodáři na Komendově samotě, a našel monstranci na místě kde stojí nyní kříž. Pověst říká, že monstranci vyhrábla jalovička která odběhla do lesa, u vyhrábnuté monstrance poklekla na přední kolena a chlapec s holčičkou, která byla též přítomná jí nemohli odtud dostat. Podrobnosti jsem nepsal, ale toto je výtah z brožůry: „Památný kříž v lese” z r. 1945, 16.5. kterou vlastní pan Černý Viktor. Zřejmě s tím klečením té jalovičky tomu v dnešní době žádný neuvěří, pověst je pověst. Důležité je, že jsem z této brožůry, zjistil hospodáře na Komendově samotě od r. 1786 přibližně: Jan Kroneisl, otec Martina Kroneisla *1811 †1875, Antonína Kroneisla *1850 †1912, poslední Antonín Kroneisl *? †1944. Po územních úpravách připadla Komendova samota ke Včelné dříve patřila k obci Plav.