Z kroniky Včelné díl IV – Volby do MNV

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Volby do MNV

Příprava voleb ve Včelné začala svoláním první volební komise dne 1. dubna 1964. Členové komise: Ondra Frant., Vávra Frant., Maxa Václav, Honsa Václav, Lojda František, Houska Bedřich, Hůlková Josefa, Princ Karel, Kroneisl Fr., Petr Alois, Fišer Jan. Byly svolány 2 předvol. schůze a několik schůzí volební komise. Volby byly stanoveny na 14. června od 6 hodin ráno.