Z kroniky Včelné díl IV – Průběh voleb

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Průběh voleb

Ráno 14.VI. před 6. hodinou bylo již všechno připraveno a hotovo k zahájení voleb. U rybníka zahrála hudba souboru domácích harmonikářů budíček a potom vyhrávala před volební místností kulturního domu. Volební místnost byla v kulturním domě pěkně upravena, a toto prostředí odpovídalo mnohem lépe slavnostnímu aktu voleb než v dřívějších předešlých volbách u Kalkušů. Registrovaných voličů bylo 725, volilo 724. Volby probíhaly krásně, klidně, bez fronty, žádné zdržování a v 16˙30 h bylo odvoleno. K nemocným se dojíždělo.

Voleno bylo bez škrtání až na 2 lístky v jednom bylo škrtnuto 7 kandidátů a ve druhém 3. Za plentu šly pouze 2 občanky. ostatní občané za plentu nešly. Přála nám i příroda byl krásný den 14. červen.