Z kroniky Včelné díl IV – Složení rady a komisí MNV

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Složení rady a komisí MNV

Rada MNV:

Čížek Rudolf

Sandholec Bedřich

Štauber Bohum.

Vinický Alois

Šlinc Josef

Vrzalová Marie za Výbor žen.

Mrázek Josef

Faitl Karel

Prokešová Alžběta

Komise MNV:

Zemědělská

Plánovací a finanční

Zdravotní a sociální

Veřejný pořádek

Výstavba

Obchod, služby lidu a bytová

Kulturní a školská

Osvětová beseda