Z kroniky Včelné díl IV – Úsek zemědělství

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Úsek zemědělství

V naší obci Včelné nemáme družstvo JZD, několik malých zemědělců se připojilo k JZD Boršov n/Vlt. později závod „JZD 25. únor Planá”. Soudružka Petrová Marcela členka farmy Boršov mi podala následující zprávy: Do 15.9.1964 bylo odpracováno u farmy Boršov 572 brigádnických hodin, z toho mládež Včelná 236 hod. Účastnilo se 12 brigádníků. Počet členů bylo 52, vyčleněno 7, zbývá 45 členů. Farma Boršov má výměru pozemků: 220 ha. polí, 60 ha. luk, a 50 ha. lesa, celkem 310 ha.

Hospod. zvířectvo 112 krav, 90-100 kusů žíra a telat, kolem 200 vepřového.

Výnosy živočišné výroby: Výnos po ha 24q, dojivost na 1 krávu za r. 2.450 l.

Celé JZD 25. únor Planá

Dodávky: Mléko 1,000˙030 l., předáno 250.000 l.

Obiloviny: Plánováno 45 vagonů, dodáno 55 vag.

Maso: Plánováno 1.500 q, splněno na 1.407 q. hovězího,

vepřové plán 520 q, splněno 785 q.

Orná půda: 968 ha, louky 372 ha, lesa 63 ha. celkem 1.403 ha.

Skot: 564 krav, 604 kusů žíru celkem 1.168 kusů.

Vepřový: 100 kusů prasnic, 930 žíru celkem 1.030 kusů.

Pracovní jednotka v r. 1964 = 24 Kčs.

Soukromý zemědělci

P. Bínová dodala plán 2.700 l mléka, dodáno 3.688 l.

Maso plán 9˙90 q, dodáno 12˙45 q.

Vejce plán 2.300 kusů dodáno 3.600 kusů. Obilí 18q.

Oprava

Toto množství dodala p. Bínová s p. Hláskem společně.