Z kroniky Včelné díl IV – Výstavba

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Výstavba

Bylo vydáno 5 povolení k přístavbě a drobné stavbě, 2 kolaudace a 1 demolice u s. Miesbaurové. Odkoupeno místo pro postavení kůlny, pro pojízdný žebřík. Pracovalo se na opravě Jiráskové ulice, kde bylo navezeno 60 aut štěrku a pracovali Jiříček a Tobiáš. Novostavby: Turek rod. domek, Maxa V. ruskou chatu, Kroneisl Fr. r.d., Koudelková Boh. r.d. Přístavby: Faitl K., Vařil Václav, Kraman Jar.