Z kroniky Včelné díl IV – Výtah činnosti M.Š.

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Výtah činnosti M.Š.

Již před novým rokem začaly děti ve školce stonat a byla vyhlášena v Mateřské škole garanténa. Většina dětí onemocnělo na plané neštovice, 2 případy spalniček a 1 případ uplavice, počet dětí se tím snížil ze 36 na 20 dětí. Zbývající děti byly spojeny do jedné třídy, což trvalo 6 týdnů. Dne 16. a 23. února vystoupily děti na výročních schůzích Obce Baráčníku a spotřebního družstva „Jednoty” s kulturní vložkou. Na MDŽ 8. března vystoupily v Kult. domě a maminkám rozdaly dárky. Koncem května uspořádaly učitelky pro děti zájezd na Orlík, Podolský most a Bechyňský, projeli se na lodi. K MDD provedly závody s koloběžkami a trakářky, zahrály si závodivé míčové hry. Dne 14.6. se zůčastnily všechny učitelky voleb do MNV. Stravování je ve školce dobré, vaří se podle „Dietní kuchařky”.

Děti i strava je kontrolována školním lékařem Dr. Minářem. V dubnu byly instalovány kolem 5 kamen drátěné ohrádky, v ceně 800˙- Kčs. Dne 6.11. na oslavu VŘSR konaly děti za doprovodu s. učitelek a rodičů lampionový průvod k „Památníku Rudé armády” a zpět kolem MNV. Na vánoce byla uspořádána nadílka pro děti, přispěli na ní Baráčníci s kolekcí na stromeček a dohlížecí výbor „Jednoty spotř. družstva” 200˙- Kčs.