Z kroniky Včelné díl IV – Požární ochrana

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Požární ochrana

Co vykonali požárníci? Nahodili si štít u jejich nově postavené místnosti pro schůze, natřeli střechu, Opravili vysouvací žebřík, na této práci se zasloužili s. Havel, s. Papoušek a s. Hůlka Václ. Zemřeli 3 členové: Vavroch Rudolf, Miesbauer Karel, Petr Frant.

18.IV. hořel les za památníkem, požár zpusobili malý kluci Placrů a Kováříků, vyhořelo 20 arů lesa, požár se zlikvidoval za hodinu. 19.4. zapálen les od jisker z lokomotivy hasil se 2˙5 hodiny, stříkačkami a s čím se dalo. Učinkovaly 2 cisternové vozy z Č. Budějovic, 1 od ČSD a 1 z Mladého, 1 ze Suchého Vrbného. Mimo to byly menší ohně okolo tratě které likvidovala hlídka žáků požární ochrany, za to byli vyznamenáni „Odznakem za ochranu úrody před požárem” a sportovním pytlem, trenýrky, trýčko a tepláky. I. družstvo: Hák Jiří, Vavroch Jiří, Čížek Věroslav, Čížek Josef. II. družstvo: Čížek Jiří, Vávra Pavel, Grindl Arnošt a Jauker Milan. Odměněni odznakem a tepláky. Obě družstva společně kopacím míčem a hustilkou. Dále byli vyznamenáni: Stříbrným odznakem, s. Papoušek Frant., Havel Jan, Zieger Karel starší.