Z kroniky Včelné díl IV – Obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Obec Baráčníků

Obec Baráčníků má 90 členů, 44 žen a 46 mužů. Během roku zemřeli 2 muži a jedna žena: Miesbauer Karel, Kaňka Karel a Čížková Marie. Členové jsou již hodně staří jen malé procento je mladých. Práce členů O.B. spočívá v udržování starých zvyků a pomáhat prací i finančně kde je třeba. Členové odpracovali 360 h brigádnických a to v zemědělství, v lesnictví, u Mat. školy a v akci „Z”. Na darech pro školku, příspěvky na oslavy, pro nemocné a přestárlé členy, darovala O.B. ze svých přijmů 1.104˙60 h.

Činost kulturní je uvedena v odstavci Školství a kultůra. Obec vede zasloužilý pracovník Lojda Frant. se dvěma spolupracovníky Hákem a Pavlíčkem ml.