Z kroniky Včelné díl IV – MNV a jeho práce zhruba

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

MNV a jeho práce zhruba

Místní Nár. Výbor ustavil výbor pro občanské záležitosti. Pořádal 6 veřejných schůzí, a každý týden má schůzi Rada místního nár. výboru. V obci bylo odpracováno 5.014 brig. hodin.

Byla provedena generální oprava rozhlas. vysílače