Z kroniky Včelné díl IV – Celostátní události zhruba

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Celostátní události zhruba

Jako každý rok promluvil na Nový rok do rozhlasu a do televize president ČSSR s. Antonín Novotný k celému národu v naší vlasti, přál všem občanům hodně zdraví, nabádal všechny k poctivé práci, děkoval za vykonanou práci ve starém roce a přál do Nového roku hodně zdaru. V zasedání vlády byly projednány otázky rozvoje výroby, národního hospodářství, životní úrovně a mnoho jiných otázek směřujících k dobru našeho národa. Byly vyrovnány ceny některého zboží, tak, že u některých sortimentů byly ceny zvýšeny, u jiných sníženy. Dále vláda schválila zákon o dani z motorových vozidel, a zlevnila benzín ze 4 Kčs na 2˙10 Kčs na litru, a specialní na 2˙40. Cena nafty se zvyšuje 1˙92 na 2˙- Kčs. Daň se platí od 1. července pro motocygly nad 50 ccm 150˙- Kčs, až nad 260 ccm 400˙- Kčs, podle obsahu válců. Pro automobily nejnižší 700˙- Kčs, až 1600 též podle obsahu válců. U starších vozů se platí 900˙- Kčs. Pro motoristy se sleva benzínu vyrovná za rok jízdy roční dani.

Dále byl schválen zákon o úpravě důchodů a sociálního zařízení. Nové směrnice přinesou pro nastávající důchodce velké zlepšení, bude se jím počítat i práce, u které nebyly pojištěny.

Dne 8. června se narodila první kosmonautce dceruška Jelena, vážila 3 kg 300 gr.

28.VI. Oslava Pionýrské organizace v Praze na hradě.

27.VIII. Přijel do Prahy na 20. výročí Sl.N.P. s. Nikita Sergejevič Chrusčov, z Prahy odjel do Bratislavy na oslavy.

Dne 15.10. odstoupil s. Chrusčov z funkce předsedy vlády a tajemníka KSSS. Dne 16.10. byl zvolen tajemníkem s. Leonid Brežněv, a předsedou Rady ministrů s. Alexej Nikolajevič Kosygín, obě tyto funkce zastával s. Chrusčov a po jeho odstoupení byly tyto funkce rozděleny.

Na počátku července našly Pražští potápěči v Černém jezeře na Šumavě bedny s nacistickými dukomenty, z druhé světové války (viz Rudé právo ze dne 16. září 1964.) Byly to tajné dukomenty hlavního říšského bezpečnostního úřadu v Berlíně.

Dne 12. listopadu byl na Pražském hradě znovu zvolen presidentem s Antonín Novotný.