Z kroniky Včelné díl IV – Svaz protifašistických bojovníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Svaz protifašistických bojovníků

Svaz protifašistických bojovníků má 21 členů rozptýlených v několika obcích, Včelná, Boršov n/Vlt., Kam. Újezd. Stáří členu se pohybuje od 48-71 roků, tito členové vykonali během r. 1964, 4 přednášky a projevy, při různých příležitostech jako při výročních schůzích at.d.

Ve škole v Boršově n/Vlt k výročí Slovenského národního povstání a k výročí bitvy na dukle měli přednášku s. Holub a s. Zeman. Zůčastnili se přednášky ve Včelné na které mluvil účastník SNP. soudr. gen. major Korbela. Organizace odeslala 8.3.64 resoluci Kyperské vládě, proti nesprávným intervenčním akcím, imperialistických mocností, zasahujících do vnitřních záležitostí kyperského lidu, proti tomuto jednání. Na základě uvedené resoluce obdržela org. SP.B. poděkování od presidenta Kyperské republiky Makariuse v tomto znění: Jsem vděčen za Vaše poselství, které velmi oceňuji. Jsem přesvědčen, že s pomocí všech mírumilovných lidí na světě budeme sto úspěšně čelit hrozbám zvenčí a vyřešit naše problemy ve shodě s mezinárodně přijatými principy. Organizace má 2 členy s. Vejvodu a s. Vařila kteří jsou na svém pracovišti, členové brigády socialistické práce. Mimo toho s. Vařil je jako vedoucí a jmenován nejlepším zlepšovatelem. V akci „Z” bylo odpracováno 1722, v zemědělství 124, h, dohromady 1.846 h. Odevzdáno 30 kg šrotu, 15 kg papíru a 10 králičích kožek. Členové se zůčastňují částečně všech akcí NF v místě pořádaných.

Tím je skončen rok 1964 s očekáváním co nám přinese rok 1965.
[Originální strojem psaná a do kroniky o tři strany dříve vlepená zpráva o činnosti SPB:]

Svaz protifašistických bojovníků