Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Úvod

Rok 1965 byl jako nevybuchnutá bomba, svět je v plamenech. V jižním Vietnamu již přes rok zuří válka a přenesla se i do Vietnamské demokratické republiky. V Africe, v Indonesii je to jen vybuchnout a v mnoha jiných státech připravují válku jako agresoři a nebo jsou přinuceni bojovat v obraně za svobodu a nezávislost svého národa. Socialistické státy pracují pro udržení trvalého míru, ale jejich úsilí není všude dobře pochopeno, hlavně kapitálistickými státy. Nemenší zlo pro lidstvo skorem na celém světě byly živelné pohromy. Celé letní období byly deště a zátopy, což poškodilo tisíce hektarů půdy a úrody a připravilo tisíce lidí o přístřeší. Velikou měrou byl postižen také i náš Československý stát a hlavně Slovensko, kde voda ohrožovala zaplavením a zamokřením 100.000 ha půdy. V celém našem státě bylo zaplaveno 147.500 ha půdy. Přineslo to našemu státu velikou hospodářskou strátu a postiženým občanům veliké skoušky a trápení.