Z kroniky Včelné díl IV – Život lidí v obci

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Život lidí v obci

Jak je psáno již v předešlých kapitolách, obec Včelná je převážně obec dělnická. Občané i občanky dojíždí do práce autobusy, vlakem a nebo svojí motorkou neb autem, kterých je již na Včelné dost. Většina občanů pracuje v Čes. Budějovicích, ve Velešíně, v JZD. Boršov n/Vlt. a u ČSD. Důchodci pomáhají kde třeba, na lesních pracích v akci „Z”, a na polích hlavně ženy. Ženy v domácnosti se přičiňují sběrem lesních plodin, jak je uvedeno v rubrice „obchod” prodali ženy 8.352 kg borůvek a 2.258 kg šípku, to je slušná dávka pro Frutu na marmelády. Jinak co se týká životních potřeb, bylo letos na trhu dost, jak potravin tak i šatstva, prádla tak, že nemusel míti žádný hlad ani nemusel choditi špatně oblečen. Aut a motorek stále přibývá, v některé rodině jsou motorky i auta. Nedostatek je v náhradních dílech, když se něco poškodí u auta neb u motorky nemůže se to pak nikde sehnat a to je pro motoristy obtíž. Mohou býti lidé spokojeni, takové doby stará generace neměla, ale je to dobře, proto jsme my staří bojovali aby se lidé měli dobře, aby měli to co v životě potřebují. Nejsmutnější je, že si lidé (někteří) ještě všelijakým způsobem pomáhají i krádeží. Jako letošní rok se rozšířily krádeže sošek z kostelů a z kapliček. I u nás s hořejší kapličky byl ukraden Jan Nepomucký, byl však nalezen a vrácen. Podle sdělení p. Černého Viktora, jak on usuzuje byla vrácena soška nepravá snad i méně cenná. Podle stvrzenky byl oceněn pravý 15.229˙– Kčs a nynější 1.100˙– Kčs. Ovšem byli to zloději od jinud, kteří si vynašli tak výnosný obchod, jenom že pravda vyjde vždycky na vrch, hnízdo tak skvělých obchodů bylo vybráno. Stvrzenka je přiložená v krabici s doklady a výstřižky z novin.