Z kroniky Včelné díl IV – Úryvek z kultůry

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Úryvek z kultůry

První starostí v kultůře po Novém roce byly plesy, v letošním roce byly v pořadí: 9.1. byl XX ples KSČ, staročeský bál Obce Baráčníků, ples Požární ochrany, Maškarní vál Výboru žen, XII. Sportovní ples, Tělovýchovné jednoty Sokol, a nakonec zde pořádali ples Včelaři z celého okresu, a JZD Boršov. Obec Baráčníků pořádala 8.V. zábavu.

Dne 24.4. byla pořádána schůze k narození Vladimíra Iljiče Lenína, s proslovem s. profesora Minaříka a s. Vojvody. Oslavy na 1. máje byly bohaté průvody městem s dechovkami, a manifestace na Žižkově náměstí, všech pracujících z celého okresu Čes. Budějovického.

Dne 30.5. byla zahájena slavnost 700 let Čes. Budějovic, které se zůčastnili skoro všichni občané kteří mohou chodit. Byl vypraven průvod od nádraží přes celé město až do parku kultury na výstaviště ve 4řech Dvořích. Nejvíce se líbil průvod krojovaných Baráčníků ty krásné kroje žen, chyba byla, že bylo málo kapel a špatně se pochodovalo, nebylo slyšet hudby. Odpoledne hráli dechovky a bylo to jako na pouti. Dne 12. září byla ukončena oslava 700 let Čes. Budějovic, a znovu krásný průvod Baráčníků, krojovaných řezníků, kominíků, protifašistických bojovníků a.t.d.

Dne 5. listopadu slavnostní schůze SČSP k oslavě „Velké řijnové socialistické revoluce”. Promluvil s. prof. Minařík a byl promítnut film „Řijnová revoluce”. V listopadu 13ho pořádali Baráčníci taneční posvícenskou zábavu. Potom už jsme se připravovali na svátky, sháněli se dárky, pochoutky, ryby a už tu byl štědrý večer s kaprem na stole a za týden Silvestr v plné parádě s Matuškou, s Bekem, Simonovou, Zimou a s ostatními kteří nám letos spestřili konec roku svými zpěvy a začátek roku nového s Valdaufovou dechovkou.