Z kroniky Včelné díl IV – Sociální zabezpečení

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Sociální zabezpečení

Jako přilepšení důchodcům s malými sociálními důchody, bylo vyplaceno 11.100˙– Kčs pro 97 důchodců a byly rozdány věcné dary nemocným. Nejvyšší kvota pro jednoho občana byla 250˙– Kčs. U s. Wőlfové až do její smrti posluhovala s. Vrzalová Marie.