Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Výstavba

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Výstavba

Bylo dáno povolení k stavbě následujicím občanům: Feiferovi Janu, Chrtovi Josefu, Vítovci Jiřímu, a Petrovi Aloisovi. Mimo toho byly upraveny dvě ulice: Jiráskova, Lesní a Rybákova.