Z kroniky Včelné díl IV – Zemědělství

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Zemědělství

Letošní rok byl pro zemědělství katastrofální, stálé deště, půda je přepitá vodou, nic se nemůže v poli pracovat, všechno je zpožděno, obilí bylo na mnoho místech vymočeno a ku konci května nebyly ještě okopaniny zasázeny a měli býti v zemi již v dubnu. Sena byly, ale těžko se skrze deště dostávali domů. Byly samé povodně, které zatopili tisíce hektarů pozemků, zvláště na Slovensku. Dešťové počasí trvalo až do poloviny srpna, potom se již počasí zlepšilo. Na sklizení okopanin bylo již počastí krásné, to již se sklízelo dobře. V naší obci máme ještě dva soukromé zemědělce, tito dvá splnily: mléko na 150 %, vejce přes 100 %, maso přes 100 %, jenom brambory a obilí následkem deštivého počasí nemohli splnit. Ostatní zemědělci jsou připojeny v družstvu farma Boršov n/Vlt. které je připojeno k JZD. 25. únor v Plané, které v celku splnilo:

Druh: