Z kroniky Včelné díl IV – Narození

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Narození

Roku 1965 se narodilo na Včelné 11 chlapců a 6 děvčat.

8.1.