Z kroniky Včelné díl IV – Ukončení

Kronika Včelné, díl IV., r. 1965

Ukončení

Jako každý rok, tak i za letošní rok ukončuji těmito smutnými událostmi rok 1965 a součsně i mojí práci pro kroniku. Píši kroniku od r. 1947, tj. 18 let, tato práce mě bavila, vykonával jsem jí s láskou a svědomitě. Mám následující důvody, proč žádám o sproštění této práce: Jsem narozen r. 1892, je mi 74 r. a tudíž vidím, že již na to nestačím. Mám potíže s očima, při psaní mě oči bolí, strácím paměť a při delším psaní se mi roztřesou ruce. S pravopisem jsem již také jak se říká na štíru. S těchto důvodů žádám MNV a komisi osvětové besedy, aby tuto čestnou práci svěřili mladšímu člověku k této práci povolanějšímu, v případě potřeby jsem ochoten poradit.Fišer Jan

kronikář.