Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Úvod

Vážení a milý čtenáři této knihy mě musí prominout některé nedostatky, které jsem měl také napsati a nenapsal, poněvadž jsem k tomu přišel jako slepý k houslím.

Původní kronikář pro své stáří to už nemohl psáti neb už mu nesloužil zrak a loňský rok, to jest rok 1966 nebyly dělány žádné poznámky.

V celém světě nebylo klidu a míru, všade se bojovalo o bytí a nebytí, jedni za svobodu a druzí za nadvládu. Ve Vietnamu to nebere konce, v Kongu se to také pralo, ve Španělsku to také neklape, a politické boje jsou dnes v celém světě.

To bylo tak zhruba dějiny v roce.