Z kroniky Včelné díl IV – Průběh roku a počasí

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Průběh roku a počasí

Zimní období bylo poměrně slabé, rozblácené, poměrně málo sněhu a byla couravá, za to v jiných částech našeho státu bylo sněhu dosti a někde až moc.

Jarní počasí si nic nezadalo do zimy, jen plískanice, a to se projevilo i na jarních pracích v polích.

Pole se těžko obdělávali poněvadž s traktorama se nemohlo do polí a koňů bylo velice málo. Voly dnes nemá žádné družstvo, koně také a tak to také vypadá, když jest mokrý rok.

Teprve v měsíci květnu bylo zaseto obylí a to se ještě sázely brambory. O létu se dalo ani mluvit, mokré počasí a těch pěkných dnů bylo velice málo a proto se také špatně dělali sena, brala se vlhká a nedosušená a také dle toho to seno vypadalo.

Seno se zapařilo a s toho také byli požáry. V okolí obce Včelné hořelo ve Starých Hodějovicích, v Roudném, v Třebotovicích a u sousedů v Boršově ve dvoře. Co se ušetřilo na čase a sušení sena, tam to shořelo. V Boršově to činilo 300.000 Kčs, a to co jen shořelo, to ostatní nevíme, kolik toho ještě bude.

Za to podzim byl pěkný. I když skoro celý rok pršelo a špatné počasí, bylo ovoce více jak dosti, jablek, hrušek ba i švestek. Za to byli špatné brambory (hnily) strupovité.