Z kroniky Včelné díl IV – Výstavba a práce na vesnici

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Výstavba a práce na vesnici

I když naše obec jest čistě dělnickou obcí, kde pracují s každé rodiny 2 a 3 osoby, vždycky se najde čas, kdy pomohou obci v nejtěšší chvíly.

V mateřské školce se udělalo kousek pěkné práce, ať už to byli Baráčníci a nebo výbor žen nebo kdokoliv. Postavil se tam kolotoč pro děti, různé prolézačky, opravila zahrada a tam dělají vždy jedni a ti samí lidi a ostatní chodí okolo a kritizují. Nad mateřskou školkou má jako každým rokem patronát Obec Baráčníků „Vitoraz” ve Včelné, ale oni se nedají zahanbit ani ostatní složky.

V měsíci červenci dohlížecí výbor Jednoty sehnal brigádníky a počal předělávat. V prodejně masa se sbourala příčka a ze staré udírny se zvětšil krám masa, dalo se nové světlo, kamna, vymalovalo a to vše za poměrně málo peněz. Pracovali tam Majer, Mikšovský a Fišer, malbu provedl Puffer Adolf. Úklid provedl výbor žen.

I na naší holírnu se nezapomělo. Dostala novou tvář uvnitř, udělala se tam stěna, by tam netáhlo na nohy, vymalovalo se a uklidilo se. Úklid jako vždycky výbor žen.

V Kulturním domě se také dělalo. Malovalo a ono by se toho našlo mnoho více, kde naše složky pracovali.

I naši požárníci nezůstali pozadu. Na dvoukolovém žebříku udělali rekonstrukci, a to Zasadil Miroslav a Papoušek František a zadní vrata zhotovili nová, takže se může autem zajeti pro žebřík.

Pro nepochopení okres. Inspekce a veřej. bezpečnosti byl požárníkům vyřazen jejich vůz, který po tuhém boji soudr. Papouškem a přispění strany kom. ve Včelné byl opět vrácen a po malé opravě znovu slouží pro jeho účely a požární bezpečnosti.

K individuální výstavbě byli povoleni tyto stavby rodiných domků: Josefu Čížkovi, Aloisi Petru, Rudolfu Vlčkovi, Františku Kroneislovi ml., Josefu Chrtu, Vítovcovi, Feierové a Volkovi. S tohoto dokončeno bylo: Chrt Josef, Vítovec Jiří, Maxa Václ. a Koudelka Jan.

Dále dal míst. nár. výbor povolení k různým opravám jež si dělali většinou majitelé rodiných domků sami, pro lepší vzhled obci.

Prodeje domků uskutečněno a povoleno bylo:

Vavroch František čp. 42 svému synu Františku

Petráková Božena čp. 233 manželům Nyklesovým

Reichert a Dvořák čp. 254 bratrům Márovým

Truhlář z Rožnova do zděděného domu po paní Truhlářové čp. 36