Z kroniky Včelné díl IV – Úprava obce a doprava

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Úprava obce a doprava

Jak jest naším občanům známo, doprava v obci Včelná jest čím dále tím větší bylo přikročeno k tomu, že se udělají chodníky. I když to byl dobrý nápad a který pak byl uskutečněn, dal mnoho a mnoho přesvědčování lidí a kolik občanů, i když ten kousek pozemku jen obhospodařoval, nechtěl ani na ten chodník dáti, ale ba dokonce nechtěl ani pomoci, i když dnes chodí po chodníku a nemusí se bát, že do něho vrazí motorka či auto, nebo že ho poplíská. Největší práci měl náš předseda M.N.V. s. Rudolf Čížek, on kolikrát nevěděl, kde mu hlava stojí a kam má dříve jíti. Tato práce se dělala v akci „Z”. To jest každý si to musel udělati před vlastním domem nebo pozemku. Dnes ani neví co pohodlí a bezpečnosti se udělalo pro občany, i když mnohý nadával, dnes jest rád, že se tak stalo, že má v plískanicích šaty čisté, nemusí skočit až do stoky, což se také stávalo. Tato práce si vyžádala moc a moc hodin.

Svazarm