Z kroniky Včelné díl IV – Ohlas mezinárodních událostí, veřejný život

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Ohlas mezinárodních událostí, veřejný život

Tohoto roku byl také konán sjezd Komunistické strany Českosl., který přinesl řadu nových událostí, nových usnesení, které se postupně a jistě začínají uplatňovat. Lze jen těžko vypsat, co všechno se má uskutečnit. Jako například nové hospod. zřízení, lepší plánování, rychlejší a pružnější obchodování a jiné a jiné.

Také naše krajské město Čes. Budějovice oslavilo 700 let svého trvání, což bylo zakončeno velkým průvodem městem. Všechny cechy, korporace, řemeslníci jako kominíci, řezníci, tkalci, požárníci, baráčníci, pivovarníci, bednáři, mlynáři, cukráři, pekaři, zedníci, sládkové a.t.d.

I v naší obci proběhla slavnost baráčnická trvání 30 let obce baráčníků „Vitoraz”. Dopoledne slavnostní sedění a odpoledne slavnost na zahradě.

Byli provedeny 2 přednášky Civ. Obrany

2 praktická cvičení Civ. Obrany

V měsíci červnu byli přívítáni novorozeňata nar. od 1. ledna do konce května a v měsíci prosinci přivítání novorozeňat od června do prosince.

Na jedné straně vítáme novorozeňata a na druhé straně se ve Vietnamu zabíjejí jak mladí tak děti, všemi možnými prostředky jen aby zvítězila nadvláda nad lidem a není nic horšího na světě než ta zlořečená válka, která přináší tolik zla a bolesti a smutných vzpomínek.

Jako každým rokem tak také letošního roku se konala beseda se starými důchodci a to v měsíci prosinci, kde byli podarováni malými dárky. Nesmíme na staré lidi zapomenouti, vždyť i mi budeme také rádi, že nás pobaví mladí a že na nás nezapoměli.