Z kroniky Včelné díl IV – Politický, kulturní a školský vývoj

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Politický, kulturní a školský vývoj

Místní národní výbor konal pravidelně každé 2 měsíce veřej. schůze, na kterých informoval občany s jejich prací a dění v obci. Taktéž místní organisace komunistické strany Českosl. konala své schůze, zajímala se o život v obci a kde toho bylo potřeba zasáhla nebo pomohla.

Svaz protifašistických bojovníků konal přednášku pro děti v Boršovské škole žákům.

V únoru byla konána oslava Vítězství pracujícího lidu.

V březnu oslava Mezinár. den žen s pohoštěním.

V dubnu S.P.B. s Č.S.P.S. přednášku s filmem pro celou veřejnost.

V červenci přednáška Pož. ochrany zajištění žní před požáry a rozhlasem.

V listopadu se konala oslava s filmem o velké říjnové revoluci, prováděl Č.S.P.S.