Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Kulturní život, zábavy

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Kulturní život, zábavy

Naše obec dělnická se stará o kultůru dosti dobře.

V březnu oslavuje se všemi složkami N.F., kteří přispívají dary na oslavu Mez. Den Žen.

V červnu taktéž oslava mez. den dětí, který se konal na zahradě kultur. domu za hojné účasti, kde předvedli mladí dorostenci bojové cvičení s vodou na zakouřené území, což se líbilo jak dětem tak i dospělím.

V Únoru, Březnu, Červnu a Prosinci sehráli baráčníci loutkové divadlo pro děti.

Obec Baráčníků „Vitoraz” pořádal zájezd autobusem po Šumavě 2 dení.

Přednášku o Kubě s filmem (diapositiv) provedl s. Fajtl Karel.

Osvětová výstava knih byla provedena v měsíci březnu.

Plesy byly konány v kultúrním domě a to: Dělnický, Sokol Šibřinky, Maškarní ples a maškarní průvod.

v Dubnu Josefská zábava.

v Květnu májová veselice.

v Červenci Baráčnická slavnost 30 let.

v Srpnu sportovní den a zábava.

v Listopadu Posvícenská zábava Martinská.