Z kroniky Včelné díl IV – Českosl. Červený Kříž

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Českosl. Červený Kříž

Tato složka jest dosti agilní a dobře pracuje vždyť získala titul „Vzorná skupina”. Jako dárce krve získali: Čížková Bož., Fialová Marie, Kočerová Marie, Fousek Mirosl., Puffer Bohumil, Puffer Ad., Petr Frant., Štvánová Věra, Sekyra Pavel, Vinická Miluše a Vavrušková Libuše.

Konali 2 přednášky lékařské a 1 přednáška (umělé dýchání).

Svými členy odpracovali:

J.Z.D. Boršov