Z kroniky Včelné díl IV – Českosl. Výbor Žen

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Českosl. Výbor Žen

Československý výbor žen při M.N.V. jest velmi agilní složkou při míst. nár. výboru a pomáhá, kde je třeba. Jsou to ženy většinou v domácnosti, v důchodu a proto pracují s rozumem. Jejich hodiny jsou nepřeberné a je jich mnoho a jen ty nejnutnější uvádím.

Žen jest 376 a odpracovali 3024 hod., což dělá hodnotu cca 20.200 Kčs. Sebrali želez. šrotu 10.5 q a 11 q starých hadrú, pracovali na místních komunikacích, na chodníkách, v kulturním domě na úklidu, holírně, prodejně masa i sázeli stromky v lese, skrátka pomohli kde toho bylo třeba. Stačí, když se řekne potřebovali bychom pomoci a už je máme pohromadě i když jsem napsal, že jsou to samé ženy, které už jsou v důchodu.