Z kroniky Včelné díl IV – Narození

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Narození

Jak už to v životě jest a příroda nás vede, jedni se rodí a druzí umírají. I v naší obci se letos narodilo několik občanů.

Marie Cábová