Z kroniky Včelné díl IV – Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti vítá jako každým rokem narozené občany (děti) a to 2 kráte za rok jak již bylo dříve uvedeno. Každý nový občan narozený dostane vkladní knížku s obnosem 25 Kčs.

I na ty přestárlé se nezapomíná, jsou vždy před Vánočními svátky sezvány, pohoštěni a podarovány i peněžitě. Bývá s toho taková malá slavnost domácího rázu.

Sbor pro občanské záležitosti pracuje se sociální komisí, navštěvuje nemocné, pomáhá, a pak po smrti se s ním jako občanem rozloučí nad hrobem.

Ona ta návštěva u nemocného potěší a nemocný vidí, že není zapomenut pro své okolí a u známých.