Z kroniky Včelné díl IV – Odstěhovaní občané ze Včelné

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Odstěhovaní občané ze Včelné

Z naší obce se odstěhovali do jiných obcí:

Vášová Růžena do Netřebic

manželé Frdlíků do Č. Budějovic

manželé Váňovi do Č. Budějovic

manželé Dudákú Fr. do Krasejovky

manželé Sedlákovi (Krepsová provdaná) do Rožnova

Loudová Jarmila do Rožnova

Čížek Stanislav do Šindl. Dvorů

Šeflová do Čes. Budějovic

Božena Nýdlová