Z kroniky Včelné díl IV – Závěr

Kronika Včelné, díl IV., r. 1966

Závěr

Ku konci roku také byl náš president republiky v Indonesii na návštěvě a to bylo pro svět velká událost a pro náš stát velký přínos jak politický tak i hospodářský.

Snad jsem také něco zapoměl, neb jsem dostal tuto knihu až v únoru r. 1967, ale i to písmo moje není jako písař, neb moje ruka jest těžšká od řemesla strojního zámečníka – montera. Celý život jsem toto řemeslo dělal a proto mě musíte prominout, že to není jako od uřednické ruky.

Konec roku se přiblížil se zimou mírnou, málo sněhu a malými mrazíky.

Snad příští rok bude jiný, bude bez válek a snad lidé už na ten měsíc doletí, když už lítají kolem a hledají přistání.

V Americkém státě tam uhořeli v kabíně 3 kosmonauti a ve skušební kabíně 2 kosmonauti.