Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Úvod

Vážený čtenáři.

Píši do této knihy události, které se staly nejen v naší obci ale okolí a v naší krásné vlasti. Má ruka není rukou písařskou, ale těžkou a upracovanou dělnickou a proto mě musíš milý čtenáři prominout nevzhledné písmo. Snad jsem nestačil vše zachytit do této knihy, věci, které se odehrávali a o nichž jsem se nedozvěděl.