Z kroniky Včelné díl IV – Výstavba a práce na vesnici

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Výstavba a práce na vesnici

Protože lidé chtěj lépe bydlet pomalu si svoje obydlí zvelebují, dal místní národní výbor 27 povolení k adaptaci bytu a předělávek.

V mateřské školce se začal kopat odpadový kanál, ale je málo pochopení z řad občanů pro tuto práci. Obzvláště rodiče by si měli uvědomit, že jsou tam jejich děti. Také tam mají novou kuchařku, neb stav roste.

V Kultúrním domě se předělává celé vedení elektrické. Při stavbě Kulturního domu, který se dělal brigádnickou prací, udělala se práce instalační a světelná pod kritiku. Letošního roku se udělala řádná prohlídka a zjistilo se, že dům mohl několikrát vyhořet, proto byl odpojen O.N.V. a elektrárnou a dělá se nová instalace. Za to, že se odpojil dům kulturní, nese prý vinu s. Papoušek Fr., velitel požárního sboru Včelná. Sám předseda míst. nár. výboru se s. Papouškem dělali prohlídky v provozovnách a dělali je dobře a poctivě a za to jsou byti, že to dělali dobře. Snad by bývalo lepší to nechat vyhořet a oni dva aby byli do kriminálu vsazeni. Tak si to asi mysleli někteří občané, kteří si nevidí ani na špičku nosu, neb za dobrou práci se obyčejně dostane vyhubováno a nevděk. Kdož ví co budou říkat až to bude řádně uděláno a osvětlení bude bez poruch.