Z kroniky Včelné díl IV – Družstevní obchody

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Družstevní obchody

V naší obci družstevní obchody jsou málo a špatně zásobování, ať už je potraviny a nebo průmyslovým zbožím. Lidé si naříkají na schůzích, na zeleninu, na maso, na chleba, na rohlíky, na mléko. Přes veškeré urgence se nápravy nedějí i když jsou zde vedoucí z ředitelství 4x až 5x za rok, pro vesnici nemají pochopení. Ze samoobsluhy odešel s. Lisnar vedoucí a nastoupil Plaček jako vedoucí a je to štramák. I v naší holírně se stala změna, odešla holička a přišla nová za ní s. Nováková Anna.

Aby se zlepšila pomoc občanům dal M.N.V. povolení 12 občanům po pracovní době provozovat různé opravy.