Z kroniky Včelné díl IV – Ohlas událostí a veřejný život

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Ohlas událostí a veřejný život

Hned z počátku roku byla událost, která tak trochu občany nadchla a utěšila a to smlouvy o vzájemné pomoci mezi Č.S.S.R. a N.D.R. byla podepsána s. presidentem Ant. Novotným a Waltrem Ulbrichtem a Polskou republikou v Praze na jaře. Za to v africe jsou samé převraty, ve Vietnamu se válčí s Amerikou, v Číně je neklid, Mau cetun dobývá moci, v Karlov. Varech konference Varšavské mírové smlouvy.

V Montreálu (Kanada) zahájena výstava světová a náš president Ant. Novotný se jí zůčastnil. Iránský šach Páhlavý navštívil Československo v přátelské návštěvě.

I naši občané oslavovali různé politické události. V únoru vítězství únorové revoluce se všemi složkami Nár. fronty, v březnu oslava Mezinár. Den Žen, kde byli pohoštěni, v květnu oslava svátku práce a 9. května oslava porážky nacistického Německa, v červnu oslava mezin. den dětí s malou zábavou pro děti, v listopadu 50. výročí Velké říjnové revoluce S.S.S.R.

Kromě toho konal míst. nár. výbor veřejné schůze, které byli poměrně málo navštívené. Jedna z nich byla slavnostní, na které bylo občanům oznámeno, že naše obec Včelná byla vyhodnocena a je mezi prvními třemi nejlepšími.

Ku konci roku odjel náš president Ant. Novotný s delegací na návštěvu do Sovětského Svazu a na oplátku předseda nejvyššího sovětu zase k nám. Tak se máme navštěvovat a vzájemně se míti rádi. Ve světě jsou různé události a nebýti těch, byl by na světě klid a mír. Oni ty události berou lidem chuť od práce. Dělá je to nervozní a apatické, ono se říká čeho je moc škodí.

Letošního roku byl zaveden nový způsob hospodaření v podnikách a v průmyslu a uplatňují se nové ceny a to má také určitý vliv na obyvatelstvo. Stoupají ceny zboží, ba dokonce jízdné autobusové dopravního podniku Č. Budějovic bude jiné a ono to nedělá dobře. Nejhorší jest to když člověk přijde do obchodu a chce koupit nějakou věc, maličkost (nýtek, šroubek, nebo nějaké kování) a ona prodavačka řekne nemáme, je to úzký profil, pak se lidem nedivím, že jsou apatické a mají určitou nedůvěru k nadřízeným úřadům.