Z kroniky Včelné díl IV – Úprava obce

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Úprava obce

Naše obec jest položena na svahu a částí naší vede státní silnice, kterou projíždí hromadu cizincú se musí také zvelebovat. Do ulic se navezl kamen a drť a tak každý před svým domem nebo vedle udělal kousek práce. Na hlavní ulici (silnici) se letos dodělali chodníky po levé straně až k M.N. Výboru. M.N. Výbor měl nějakou tu korunu a tak požádal několik občanů o pomoc a udělalo se to během 14 dnů všechno. Na druhé straně od Kalkušů, k mlékárně se také to už udělalo, udělali se dva květinové záhony, výbor žen koupil keřové růže a vsadil, takže bude prostranství před pomníkem důstojné. I na majitelé domů se nesmí zapomenout, oni totiž dali k dispozici zahrádky a navíc ještě pomohli k uskutečnění chodníku a bezpečné chůzi na hlavní silnici a našli se i takový že reptali ba ani nepomohli.

Pomáhali důchodci, občané a kdo jen mohl a měl rozum a byli i muži, kteří byli požádány o pomoc a šli si raději sednout do hostince na pivo a tam provokatívně kritizovali, ačkoliv dnes jejich manželky a děti po těchto chodníkách chodí pro nákupy a to v bezpečí a strachu před úrazem ze strany provozu.

Aby i ten provoz na hlavní silnici byl bezpečný i v noci, zlepšílo se i osvětlení novými zářivkami a celé obci, které stálo 45.000 Kčs. Dělali to monteři z Čes. Budějovic a při montáži skoro zničili 2 kol. žebřík, který udržovali požárníci v dobrém stavu, ale lajdáctvím montérů byl znehodnocen a velitel Papoušek Fr. jej dal Míst. Nár. Výboru zpět, aby jej dali opravit a pro jednotu Pož. ochrany je nepotřebný, neb oni čekají nový.