Z kroniky Včelné díl IV – Kulturní vývoj

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Kulturní vývoj

Jako každým rokem v počátku se konají plesy složek, se i letos konaly plesy, Strana Komunistická Českosl., Baráčníci, Požárníci, Sokolové a výbor žen a též Jihomlýny ze Březí. V květnu se pořádala májová veselice, kterou pořádali Baráčníci. V červnu Českosl. Svaz Mládeže Martinské posvícení.