Z kroniky Včelné díl IV – Č.S.Č.K.

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Č.S.Č.K.

Československý Červený kříž byl velmi agilní, má 107 členů. Školil svoje členy aby byli připraveni chránit zdraví občanú. Provedli 2 přednášky za účasti lékaře, u nemocných lidí pomáhali jako sestry, prováděli cvičení a ukázky při cvičení Civil. Obrany. Zkrátka udělali kus práce a za to byli odměněni plaketou Okresním výborem.