Z kroniky Včelné díl IV – Svaz protifaš. bojovníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Svaz protifaš. bojovníků

Tato jednota má nejméně členů ale za to jest velice agilní. Těch přednášek co bylo, v Bechyni u vojáků, ve školách v Rožnově 3 přednášky, v zemědělské mechanizační dílně (škole) v Č. Budějovicích, v Plavě u pomníku popravených za Heydrichyády, k 25. výročí vypálení a zničení Lidic ve Včelné, k velké říjnové revoluci ve Fučíkových kasárnách, též ve Vráži, na letišti v Plané. S. Placer byl vyznamenán sovětskými řády a s. Holub rudou hvězdou za odvahu.