Z kroniky Včelné díl IV – Svaz žen

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Svaz žen

Ten byl všade, kde byla práce otevřena, v lese, na sušení sena, na sázení stromků, v mateřské školce, při sběru lesních plodin, při sklizni obylí, sběru surovin, ať už papíru, žel. šrotu, na bramborách. Těch hodin jest mnoho a bylo by zbytečné o tom psáti, co udělal za kousek pěkné práce užitečné nejen pro obec ale i pro stát.