Z kroniky Včelné díl IV – Obec Baráčníků Vitoraz

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Obec Baráčníků Vitoraz

Udělal pěkný kousek pro školku, pro obohacení hraček těm nejmenším, našim následníkům, 2 zájezdy po naší vlasti pro členy i nečleny, brigády ať už to byli žnové, lesní, bramborové, skrátka činí se aby nezůstaly po zadu za jinými složkama, co udělají tak jest to pěkné.