Z kroniky Včelné díl IV – Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Sbor pro občanské záležitosti

Na jedné straně vítá novorozeňata na druhé straně, se zase musí loučiti na poslední cestě se zemřelími občany. Inu, je to koloběh života. Letošního roku přivítal na tomto světě ve Včelné 12 občánků a doprovodil a rozloučil se 7 občany naší obce, které navštívil a potěšil svojí návštěvou. I besedu s důchodci uspořádal a potěšil ručními dárky.