Z kroniky Včelné díl IV – Nový občané

Kronika Včelné, díl IV., r. 1967

Nový občané

Letošního roku se narodilo několik občanů a to:

Čaloun Roman