Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1968

Úvod

Úvodem tohoto roku musím milému čtenáři a na paměť pozdějších let napsat, že tento rok byl proti ostatním letům velmi rušný, jak v obci tak i ve světě vojensky i politicky a povšechně. Čtenáři mě prominou, že nepíši krasopisně, jsem řemeslník už v důchodu a moje ruka už není tak ohebná. Ale co napíši je pravda a já se držím zásady „poctivost je nejkrásnější ctnost”.