Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Události světové a politické

Kronika Včelné, díl IV., r. 1968

Události světové a politické

V Lednových dnech se stal podle pozorování mého na občanech jakýsi zvrat a byly otevřeny oči snad celému národu, kam nás chtěl p. president Novotný zavést. Cítili jsme všichní partajníci i bezpartijní a ti obzvláště, jak je s nimi zacházeno a jak jsou umlčováni. To se poznalo v pozdějších měsících.

Ale největší rozruch byl ten, kdy bylo transplantováno lidské srdce z člověka na člověka. To bylo v Kapském městě Americkém, a ten člověk žije dosud, ačkoliv dva nebo tři to nevydrželi s nastalými komplikacemi.

Měsíc březen měl také u nás odezvu v rehabilitaci. Byl projednáván případ Jana Cettla, Boh. Černého a mnoho jiných, i můj případ z r. 1948-1953, a přichází se na to, že ti, kteří dělali soudce a odsuzovali spolehlivé dobré občany, měli mnoho neřesti za lubem. On vše čas odkryje.

Jako se přišlo na to, že pan Švehla (fyrma Švehlové bří) darovali na osvětlení celého Kulturního domu veškerý potřebný materiál, ale ten se ztratil a nikdo neví kam se poděl a za to byli, že darovali obci Včelné hodnotný materiál, z politických důvodů zavřeni a připraveni o všechen majetek. Ti, co měli v tom prsty, už dnes nežijí a těžko jest jim to dnes dokazovat, a ti co žijí se stydí sami na sebe ukázati.

V dubnu si náš národ zvolil nového presidenta pana Lud. Svobodu armádního generála, který si přišel za Novotného éry také na své.

Ono by se dalo psáti mnoho, neb nebyl den, aby když člověk přišel do vsi, na co lidi reagovali. V naší vsi chodili někteří jako bez hlavy a spitovali svědomí nad tím, čím se prohřešili proti okolí, ale jak já říkám "Kdo se nestydí hanby nedojde".

K onomu dění celému dodali srpnové události, kdy celý svět se obracel na naši malou hospodářsky zničenou republiku. Kdy nás zradili Sověti, Maďaři, Východní němci, Bulhaři a Poláci, že nás šli osvobodit od imperialistů a obsadili celou republiku jako nacisté v roce 1939. Tehdá to bylo něco jiného, ale tenkráte jest a zase odpor vůči těmto státům Varšavské dohody. Náš Dubček, Černík, Smrkovský, byli odvezeni, nikdo nevěděl kam, až sám president Lud. Svoboda je jel vysvobodit do Moskvy a odtud s nimi přijel.

V říjnu byla podepsána federace mezi Českou a slovenskou republikou.

Ostatní události světové nepřicházeli v úvahu v naší obci a také se nejevil o nich žádný zájem.