Z kroniky Včelné díl IV – Seznam narozených

Kronika Včelné, díl IV., r. 1968

Seznam narozených

Přírodě se v ničem zabránit nedá a vede svůj přísný režim, tudíž se lidé rodí a umírají, živoří a jsou i nemocni dlouhou řadu let a často někteří se již s vadou rodí a jdou celým životem takto postižené. Ba i v naší obci jsou takové případy.

Letošního roku se narodili: