Z kroniky Včelné díl IV – Kulturní a zábavní podniky

Kronika Včelné, díl IV., r. 1968

Kulturní a zábavní podniky

6.I. První ples pořádali sportovci, ale nevyvedlo se jim to jak zábavně, tak i finančně a nakonec se to tam také popralo.

20.I. Druhý ples měli Baráčníci slabě navštívený.

10.II. Třetí ples byl dělnický (K.S.Č.), slabě navštívený.

27.II. Čtvrtý ples byl Požárnický, dosti obsazen a nejlepší.

24.III. Pátý a poslední byl Maškarní (svaz žen), velmi pěkný.

Sdružená mládež stavěla dne 30. dubna máji a 2. června pak máj porážela a měla taneční zábavu.

9.VI. Mládež pořádala na Mezinárodní den dětí malou oslavu.

16.VI. Měli Požárníci slavnostní schůzi k 45letému výročí založení místní Jednoty, kde byli odměněni zasloužilí členové a zakládající.

22.VI. Byli na hříšti soutěže vojska, mládeže, mužů a žen a odpoledne pak taneční zábava v Kulturním domě. Ráno toho dne byli vítáni hudbou soutěžící a v ulici na vyhlídce nástup všech krojovaných. Malebný průvod to byl, mládež v krojích, Baráčníci v krojích a požárníci a delegace z okresu a okolí se přišla podívat a shlédnout, jak jsou připraveni požárníci na svojí práci.

3.VII. Zábava na počest manželům Zasadilovým.

4.VIII. Byl tu konán den sportovců se svými disciplíny.

16.XI. Posvícenská zábava "Baráčníků", která se jím pěkně vyvedla.

7.XII. Mládežnický večírek u Kalkušů.