Z kroniky Včelné díl IV – Dodatek

Kronika Včelné, díl IV., r. 1968

Dodatek

Milý čtenáři, musíš mě prominout, neuvedl jsem-li vše, co jsem dostal a sám podchytil jsem napsal.

Tímto končím rok 1968

a snad bude r. 1969 lepší a šťastnější

na události jak v obci tak okolí a státě.

Papoušek Frant.